Wpływ wykupu firmy na cenę akcji

happens-stock-company-bought-out_32088eb477fbe4cb
Kiedy jedna firma wykupuje drugą, krótkoterminowy scenariusz dla cen akcji obydwu tych spółek jest raczej przewidywalny. Przeważnie akcje firmy wykupującej będą spadały, podczas gdy akcje firmy wykupowanej będą zyskiwały na wartości.

[text-blocks id=”single-post-ad-2″ plain=1]

Powód, dlaczego cena akcji spółki wykupowanej rośnie jest taki, że spółka wykupująca zazwyczaj musi zapłacić więcej za przejęcie spółki (cena z premią), aby zachęcić właścicieli do sprzedaży. Cena akcji spółki wykupującej może spadać z szeregu różnych powodów. Po pierwsze tak jak wspomniałem powyżej, spółka wykupująca musi zapłacić więcej za wykupienie firmy w porównaniu do aktualnej wartości rynkowej, aby transakcja mogła się powieść. Poza tym, istnieje wiele niepewności dotyczących wykupienia. Poniższa lista przedstawia niektóre problemy z jakimi firma wykupująca może się zmagać:

  • Ciężki proces integracji różnych kultur i stanowisk pracy
  • Obniżona produktywność
  • Dodatkowe długi lub koszty, które muszą zostać poniesione, aby sfinalizować transakcję
  • Kwestie księgowe, które obniżają pozycję finansową firmy, można w to wliczyć koszty restrukturyzacji oraz wartość przedsiębiorstwa

Należy podkreślić, że omawiane powyżej problemy nie mają wpływu na cenę akcji w perspektywie długoterminowej. Jeśli wykupienie pójdzie gładko, będzie to miało zapewne pozytywny długoterminowy wpływ na cenę akcji spółki.