Wpływ wykupu firmy na cenę akcji

Kiedy jedna firma wykupuje drugą, krótkoterminowy scenariusz dla cen akcji obydwu tych spółek jest raczej przewidywalny. Przeważnie akcje firmy wykupującej będą spadały, podczas gdy akcje firmy wykupowanej będą zyskiwały na […]